Важнe информације о текућим правима у условима ванредног стања

Продужење исплате права на основу раније донетих решења

ODLUKA_PRODUZENJE_PRAVA

Исплата социјалне помоћи, за кориснике преко 65 година, биће у складу са Инструкцијом о начину привремене исплате пензија

Инструкција-о-исплати-пензија

Comments are closed.