Прослава дана Центра "Свети Сава"

Поводом дана Центра, у посебним условима организавана краћа церемонија сечења славског колача и доделе пакетића деци у хранитељски и материјално угроженим породицама.

Пакетићи намењени деци у хранитељским породицама

Званице на прослави

Додели пакета Поштанске штедионице .а.д. присуствовала је градоначелница Драгана Сотировски.Поред ње представници Поштанске штедионице, в.д. директор Зоран Јовић и помоћница директора Лидија Станковић

Октобарски сусрети у социјалној заштити 2019.

Проф. др Ђурађ Стакић - Pennsyvania State University Brandywine Campus

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...