О центру


Први лого

Од 1960.године у Нишу су формиране и раде установе социјалне и дечје заштите. Интернат за женску средњошколску омладину, Завод за глуву децу и омладину, Дом ученика у привреди, Завод за васпитно запуштену децу и омладину, Дечје обданиште, Дечје јасле, Комбинована дечја установа ”Наша радост”…

           Уочи  оснивања  Центра  за  социјални  рад  пословима социјалне  заштите  се  бавио  орган  управе,  Народни  одбор  Општине  Ниш,  односно Секретаријат за друштвене делатности при којем је радио Савет за социјалну заштиту. При  Секретаријату је  била  запослена  група  стручних  сарадника  која  се  бавила проблемима социјалне политике. У првим припремним документима, који су настали још 1959.године и претходили оснивању Центра за социјални рад основана је установа, која се званично називала Центар за социјално-медицински рад са прихватном станицом.

Брига о деци, малолетницима-делинквентима, одраслим и угроженим лицима, на нашој територији, постојала  је и пре оснивања нове социјалне политике. Оснивање Центра за социјални рад представља само нови и виши квалитет на плану развоја социјалне политике.

            Центар за социјални рад са прихватилиштем у Нишу је основан 26.1.1961.године са задатком да делује на подручју тадашње општине Ниш. Послови социјалног старања и социјалне  политике  нису  одмах  пренети  новоформираној  установи,  већ  се  процес преношења послова одвијао постепено.

            Значи, прва установа од посебног друштвеног интереса, која се специјализовано бавила пословима социјалне заштите је био центар за социјални рад.

            Центар  за  социјални  рад је  започео  своју  делатност 1961.године  са 12 запошљених. Психолог, педагог, пет социјалних радника, васпитач, аминистративно и помоћно особље су били први радници који су засновали радни однос у центру за социјални рад. Из године у годину број запошљених се увећавао.

Садашњи званични лого

1970.године Центар има само 27 запошљених, 1980. године 45 запошљених, а 1986. у Центру ради 49 радника. Од  укупног  броја 37-ро  су  били  стручни  радници. 1991.године 63  радника ради  у  установи,  од  тога  55  радника  је  финансирала  Република,  односно  ресорно Министарство.

Comments are closed.