Октобарски сусрети у социјалној заштити одржаће се 19. и 20. октобра

Овогодишњи међународни стручни скуп одржаће се као и прошле године у хотелу "Tami Residence" почев од четвртка 19. октобра па до петка 20ог.

Групни портрет награђених !

Повеља за дугогодишњи рад Центра за социјални рад и Саветовалишта за породицу на подизању стручних капацитета запослених у социјалној заштити, кроз стручни скуп "Октобарски сусрети у социјалној заштити"

ЦСР Ниш и Саветовалиште за брак и породиц упрепознатљиви су у систему социјалне заштите по организовању стручног скупа Октобарски сусрети у социјалној заштити, већ двадесет седам година. Од једнодневног саветовања, скуп је прерастао у међународни, са значајним бројем учесника из земаља региона и темама које прате актуелни друштвени тренутак, потребе наших корисника, као и потребе стручних радника нашег система. Од свог оснивања до данас Комора социјалне заштите је подршка и значајан сарадник у организовању Октобарских сусрета.

Тренутак уручења награде Маји Стојановић, помоћници директора за стручне послове

Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Саветовалиште за породицу као организациона јединица Центра, добили су награду Удружења стручних радника социјалне заштите за ванредне доприносе на унапређењу социјалне заштите.

Групна слика са проф.Ђурађом Стакићем

Групна слика са проф.Ђурађом Стакићем након завршетка едукације форензички интервју са дететом жртвом насиља

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...