Октобарски сусрети у социјалној заштити 2022 - početak

Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti održani pred velikim brojem učesnika i slušalaca.

Susrete otvorio g.Miljan Ćirković, načelnik uprave za društvene delatnosti

Skupu se u ime resornog Ministra obratila gđa. Slađana Čabrić

Direktor Zoran Jović i pom. direktora za stručne poslove Maja Stojanović

Dr Snežana Mijalković, Mr sci.med., ECP, specijalistkinja psihijatrije i psihoterapeutkinja Beograd

Uvodno predavanje na temu "Vreme izazova i rezilijentnost iz sistemske perspektive"

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...