И ове године Октобарске сусрете је посетио велики број стручњака из области социјалне заштите и других система.

Уводна реч Маје Стојановић - Саветовалиште за породицу Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш

Отварање скупа -Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш

Уводничар - Mr. Ella Selak Bagrić - Поликлиника за заштиту дјеце града Загреба

Проф. др Ђурађ Стакић - Pennsyvania State University Brandywine Campus

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...