Октобарски сусрети у социјалној заштити одржаће се 19. и 20. октобра

Овогодишњи међународни стручни скуп одржаће се као и прошле године у хотелу "Tami Residence" почев од четвртка 19. октобра па до петка 20ог.

Програм скупа напред

Програм скупа

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...