Тренутак уручења награде Маји Стојановић, помоћници директора за стручне послове

Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Саветовалиште за породицу као организациона јединица Центра, добили су награду Удружења стручних радника социјалне заштите за ванредне доприносе на унапређењу социјалне заштите.

Групни портрет награђених !

Повеља за дугогодишњи рад Центра за социјални рад и Саветовалишта за породицу на подизању стручних капацитета запослених у социјалној заштити, кроз стручни скуп "Октобарски сусрети у социјалној заштити"

ЦСР Ниш и Саветовалиште за брак и породиц упрепознатљиви су у систему социјалне заштите по организовању стручног скупа Октобарски сусрети у социјалној заштити, већ двадесет седам година. Од једнодневног саветовања, скуп је прерастао у међународни, са значајним бројем учесника из земаља региона и темама које прате актуелни друштвени тренутак, потребе наших корисника, као и потребе стручних радника нашег система. Од свог оснивања до данас Комора социјалне заштите је подршка и значајан сарадник у организовању Октобарских сусрета.

Direktor Zoran Jović i pom. direktora za stručne poslove Maja Stojanović

Групна слика са проф.Ђурађом Стакићем

Групна слика са проф.Ђурађом Стакићем након завршетка едукације форензички интервју са дететом жртвом насиља

Планови и извештаји

Центар за социјални рад кроз своју Службу за планирање и развој, креира годишње планове рада којима се предлажу нове мере и услуге социјалне заштите које ће локална самоуправа након усвајања примењивати ради побољшања материјалног, породично-правног и других статуса породица и појединаца на територији града Ниша.

Важна документа

Документа која су важна по Закону о приступу информацијама од јавног значаја ..

Правна регулатива

Законски и подзаконски акти који представљају основу рада установе...